BANNER

นิวยอร์กผ่านร่างกฎหมายให้นำศพมนุษย์มาทำเป็นปุ๋ยช่วยลดมลพิษ


 ข่าวต่างประเทศ      10 Jan 2023

  


          ปัจจุบัน ผู้คนสามารถทำให้ร่างกายของพวกเขากลายเป็นดินได้หลังจากเสียชีวิต ซึ่งถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนการฝังหรือเผา หรือที่เรียกว่า “การย่อยสลายอินทรีย์ตามธรรมชาติ (Natural Organic Reduction)” กระบวนการนี้จะทำให้ร่างกายย่อยสลายภายในเวลา ๔-๖ สัปดาห์หลังจากปิดภาชนะ
          ในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ วอชิงตันเป็นรัฐแรกของสหรัฐฯ ที่ผ่านกฎหมายการจัดการศพรูปแบบนี้ ก่อนจะตามด้วยรัฐโคโลราโด โอเรกอน เวอร์มอนต์ และแคลิฟอร์เนียในเวลาต่อมา นิวยอร์กเป็นรัฐที่ ๖ ในสหรัฐฯ ที่อนุมัติการจัดการศพทางเลือก ด้วยการปล่อยให้ร่างผู้เสียชีวิตย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติ
กระบวนการนี้เริ่มด้วยการนำร่างไร้วิญญาณของผู้เสียชีวิตใส่ในภาชนะปิด เช่น ตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก พร้อมกับเศษไม้ หญ้า และฟาง ก่อนที่จะปล่อยให้ศพค่อยๆ เปลี่ยนเป็นดินจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ หลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งเดือน ซึ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะได้รับดินปุ๋ยที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแล้ว และสามารถนำไปใช้ในการปลูกดอกไม้ พืชผัก หรือต้นไม้ได้
          Recompose บริษัทแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ กล่าวว่าบริการจัดการศพของพวกเขา สามารถประหยัดคาร์บอนได้หนึ่งตันเมื่อเทียบกับการเผาศพหรือการฝังศพแบบดั้งเดิม เนื่องจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจก ส่วนการฝังศพแบบดั้งเดิมยังต้องอาศัยการใช้ไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อีกมากมาย
ผู้สนับสนุนการทำดินปุ๋ยจากศพมนุษย์กล่าวว่า วิธีนี้ไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริง โดยเฉพาะในชุมชนเมืองที่มีที่ดินจำกัดสำหรับการสร้างสุสานอีกด้วย
          แต่สำหรับคนบางกลุ่ม ได้มีการตั้งคำคำถามเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิด มีรายงานว่าบาทหลวงคาทอลิกในรัฐนิวยอร์กคัดค้านกฎหมายดังกล่าว โดยโต้แย้งว่าไม่ควรปฏิบัติต่อร่างกายมนุษย์เฉกเช่น “ขยะในครัวเรือน”
นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับต้นทุนในการทำดินปุ๋ย แต่บริษัท Recompose กล่าวว่า ค่าธรรมเนียม ๗,๐๐๐ ดอลลาร์ มีความใกล้เคียงกับคู่แข่ง เช่น โรงงานในเมืองซีแอตเติล หนึ่งในบริษัทแรกของโลกที่ใช้วิธีนี้ในการจัดการศพ
          จากข้อมูลของสมาคมผู้จัดพิธีศพแห่งชาติ ระบุว่า จำนวนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของงานศพในสหรัฐฯ อยู่ที่ ๗,๘๔๘ ดอลลาร์ในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ หรือ ๖,๙๗๑ ดอลลาร์ สำหรับงานศพที่มีการเผาศพ
          ทั้งนี้ การฝังศพตามธรรมชาติและการทำดินปุ๋ยด้วยศพมนุษย์นั้นเป็นสิ่งถูกกฎหมายในประเทศสวีเดน ส่วนการฝังศพโดยไม่มีโลงศพหรือโลงศพที่ย่อยสลายได้ เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ในสหราชอาณาจักร

ข่าวประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖
แปลและเรียบเรียงจาก https://www.bbc.com/news/world-us-canada-64140571
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

© 2017 Office of the Council of State.