BANNER

กระทรวงสาธารณสุข สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เปิดตัวศูนย์บริการประชาชนบนแพลตฟอร์ม Metaverse แห่งแรกของโลก


 ข่าวต่างประเทศ      27 Feb 2022

  


เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ กระทรวงสาธารณสุขและการป้องกัน (Ministry of Health and Prevention)สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เปิดตัวศูนย์บริการลูกค้าบนแพลตฟอร์ม Metaverse แห่งแรกของโลก ภายใต้ชื่อ “MetaHealth” ซึ่งจัดขึ้นที่นิทรรศการ Arab Health 2022 โดยการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของภาครัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในยุค Digital reality ที่ได้ประสานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ในการบริการด้านสาธารณสุขของรัฐโดยส่งเสริมการบูรณาการระหว่างโลกจริงทางกายภาพ โลกเสมือนจริง และโลกทางดิจิทัล เข้าไว้ด้วยกัน แพลตฟอร์ม MetaHealth ดังกล่าว คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบภายในกลางปี ๒๕๖๕ โดยผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ Arab Health 2022 ครั้งนี้ จะได้มีโอกาสทดลองเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม MetaHealth พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตัวจริงจากศูนย์บริการ ชื่อว่า Metaverse customer happiness service center และแพลตฟอร์มดังกล่าวยังมีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ดังนี้

การเดินทางของผู้ใช้งาน Metaverse
การทำงานของเทคโนโลยีใหม่นี้ได้เปิดโอกาสเรื่องการเดินทางโดยให้ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายตนเองจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังศูนย์บริการเสมือนจริงได้โดยไม่ต้องมีการเดินทาง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสอบถามข้อมูล ส่งเอกสาร ชำระค่าธรรมเนียม และดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ได้ โดยแสดงใบหน้าจริงของผู้ใช้งานในห้องเสมือนแทนการใช้ตัวแสดงรูปแบบอวตาร บริการใหม่นี้จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการเดินทางในทางกายภาพอย่างเป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองการทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น

ความรวดเร็วของนวัตกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและป้องกัน (HE Abdul Rahman bin Muhammad Al Owais) กล่าวว่า “ผู้บริหารระดับสูงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความพยายามอย่างแข็งขันที่จะก้าวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการสนับสนุนให้การบริการของรัฐเป็นเสาหลักที่สำคัญของภาคการบริการของรัฐในอนาคต นอกจากนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังได้เร่งสร้างนวัตกรรมสำหรับทุกภาคส่วนที่สำคัญ รวมถึงด้านสุขภาพ ที่ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขเป็นหนึ่งในหน่วยงานชั้นนำด้านเทคโนโลยีในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน และเทคโนโลยีเสมือนจริงอย่าง virtual reality และ  augmented reality

แนวโน้มด้านสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและป้องกัน กล่าวว่า “วันนี้ ทุกคนได้สัมผัสโลกของ "Metaverse" โดยการเปิดตัวศูนย์บริการของกระทรวงฯ ซึ่งเป็นศูนย์บริการเสมือนจริงแห่งแรกของโลกบนพื้นที่ดิจิทัลในรูปแบบสามมิติจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับภาคส่วนด้านสุขภาพและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยการจัดแสดงศูนย์บริการดังกล่าว ได้จัดขึ้นในนิทรรศการ Arab Health ซึ่งเป็นหนึ่งในนิทรรศการระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และได้กำชับว่า ในอนาคต ช่วง ๕๐ ปีข้างหน้า เทคโนโลยี Virtual Reality จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเฉพาะในด้านของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลขั้นสูง”

การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยี Virtual digital
Dr. Muhammad Salim Al Olama ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขฯ และประธานคณะกรรมการ Emirates Health Services กล่าวโดยสรุปว่า “ความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาครัฐได้ผลักดันให้เกิดการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการเป็นผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีเสมือนจริง (virtual reality) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะ Metaverse ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมสถานะและบทบาทของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากยิ่งขึ้น โดยสาขาการบริการที่กระทรวงสาธารณสุขฯ ได้นำเสนอในรูปแบบใหม่ที่อาศัยสภาพแวดล้อมเสมือนจริงนี้ จะเป็นรูปแบบที่สะดวกและปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ใช้บริการของกระทรวงฯ ในการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัล นอกจากนี้ Dr. Muhammad Salim Al Olama ได้กล่าวว่า นิทรรศการ Arab Health 2022 เป็นแพลตฟอร์มสำหรับนวัตกรรมด้านสุขภาพระดับโลก โดยเขามีความยินดีที่จะประกาศการเปิดตัวของศูนย์บริการการออกใบอนุญาตด้านสุขภาพเสมือนจริงแห่งแรกของโลกด้วย การดำเนินงานดังกล่าวได้อาศัยเทคโนโลยี Metaverse เข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานบนพื้นที่ดิจิทัลให้สามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์ในการสื่อสารกันด้วยวิธีทางดิจิทัล  และท้ายที่สุด กระทรวงฯ มีความมุ่งมันที่จะขยายการดำเนินงานด้านนวัตกรรมของเทคโนโลยีเสมือนจริงนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป”

นิทรรศการ Arab Health 2022 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ Dubai Trade Center ซึ่งเป็นการจัดแสดงความสามารถของเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นเฉพาะ การทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ที่ใช้สำหรับกิจกรรมเสมือนจริงและนวัตกรรมสำหรับอนาคตที่ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขฯ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ข่าว ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕  เรียบเรียงจากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขและการป้องกัน (Ministry of Health and Prevention) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  เข้าถึงต้นฉบับได้ที่
https://mohap.gov.ae/en/media-center/news/25/1/2022/ministry-of-health-launches-worlds-first-metaverse-customer-happiness-service-center

© 2017 Office of the Council of State.