BANNER

ข้อกำหนดใหม่ของสหประชาชาติเกี่ยวกับการติดตั้งกล่องดำในรถยนต์เพื่อรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุช่วยเพิ่มความปลอดภัยการใช้ถนน


 ข่าวต่างประเทศ      15 Oct 2021

  


ข้อกำหนดใหม่ของสหประชาชาติเกี่ยวกับการติดตั้งกล่องดำในรถยนต์เพื่อรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุช่วยเพิ่มความปลอดภัยการใช้ถนน
          การวิเคราะห์สภาพอุบัติเหตุบนท้องถนนจะช่วยประเมินสมรรถนะของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในรถยนต์ ซึ่งจะช่วยให้มีการปรับปรุงระบบดังกล่าวเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยข้อกำหนดใหม่ของสหประชาชาติจะมีผลบังคับใช้วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของการรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนด้วยการใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ (Event Data Recorders: EDR)
          อุปกรณ์บันทึกข้อมูลบนรถยนต์เทียบได้กับกล่องดำที่ใช้กับระบบการบิน โดยผู้สืบสวนอุบัติเหตุสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ ๕ วินาทีจนถึงช่วงเวลาที่รถหยุดนิ่งหลังจากการชน ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำให้เข้าใจสภาพการณ์ก่อนการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบความปลอดภัยของยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย
          ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุได้รับการรับรองโดยคณะทำงานว่าด้วยการประสานข้อกำหนดทางเทคนิคด้วยยานยนต์ (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้กำหนดให้ต้องมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานยานพาหนะและประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัยก่อนเกิดอุบัติเหตุและขณะเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ก่อนเกิดอุบัติเหตุ เช่น ความเร็วของรถ การทำงานของคันเร่งและระบบห้ามล้อ เข็มขัดนิรภัยและสัญญาณเตือนถุงลมนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า  นอกจากนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีการบันทึกการทำงานของระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Active Safety) ระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (ABS : Antilock Braking System-ABS) ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability Control) ระบบพวงมาลัย และการทำงานของระบบความปลอดภัยขณะเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของถุงลมนิรภัย ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับและแบบผ่อนแรง รวมถึงข้อมูลการเคลื่อนที่ของรถ การเร่งและชะลอความเร็ว การเลี้ยวการพลิกคว่ำระหว่างการชน
           การใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพอุบัติเหตุไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการระบุการกระทำความผิด แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานจากการทำงานของระบบความปลอดภัยก่อนเกิดอุบัติเหตุและขณะเกิดอุบัติเหตุเพื่อคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รวมถึงผู้ใช้ถนนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น  ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดใหม่ของสหประชาชาติจะไม่มีการบันทึกข้อมูลหมายเลขประจำยานพาหนะหรือหมายเลขตัวถังของรถยนต์ ซึ่งจะเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบไม่มีการระบุผู้เป็นเจ้าของรถยนต์
         
          สำหรับสหภาพยุโรป ข้อกำหนดการติดตั้งอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถตู้จะมีผลบังคับใช้วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีของรถยนต์และรถตู้ใหม่จะมีผลบังคับใช้วันที่๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขณะที่การบังคับใช้กับรถยนต์ขนาดใหญ่ รถบรรทุก และรถโดยสารจะมีผลตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๖๙ และพ.ศ. ๒๕๗๒ ตามลำดับ


ข่าวประจำวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
แปลและเรียบเรียงจาก https://unece.org/sustainable-development/press/un-vehicle-regulation-will-increase-road-safety-thanks-black-box

© 2017 Office of the Council of State.