BANNER

ร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไอร์แลนด์


 ข่าวต่างประเทศ      30 Jun 2021

  


          คณะรัฐมนตรีของไอร์แลนด์เห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยจะเป็นกฎหมายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้านการผลิตและการบริโภค การจำกัดผลิตภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว (single use products) และการจำกัดการทิ้งขยะ ร่างกฎหมายฉบับใหม่กำหนดมาตรการตามแผนปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการจัดการขยะสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน และยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหมุนเวียนของรัฐบาลที่จะมีการเผยแพร่ต่อไปเป็นยุทธศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายเศรษฐกิจหมุนเวียน
          สาระสำคัญของร่างกฎหมาย
          ๑. กำหนดให้ทุกครัวเรือนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของบริการคัดแยกขยะ และสร้างแรงจูงใจให้กับภาคพาณิชย์ในการเพิ่มการแยกขยะ
          ๒. สร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ซ้ำและการใช้ประโยชน์วัสดุทางเลือกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่
และกำหนดให้กองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกองทุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

          ๓. กำหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation: GDPR ) เช่น การใช้กล้องวงจรปิดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบังคับใช้กฎหมายจัดการขยะที่สนับสนุนมาตรการจัดการการทิ้งขยะอย่างผิดกฎหมาย
          ๔. วางแผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียนและการป้องกันการสูญเสียอาหารตามหลักกฎหมาย เพื่อทำให้เห็นว่าประเด็นดังกล่าวยังคงมีความสำคัญสำหรับรัฐบาลในอนาคต
          ๕. ปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำจัดขยะและผลิตภัณฑ์ และการแก้ไขปัญหา
ความล่าช้าที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม

          ๖. รวบรวมนโยบายของรัฐบาลในการรักษาเชื้อเพลิงฟอสซิลในพื้นดิน โดยเสนอข้อห้ามการสำรวจและสกัดถ่านหินลิกไนต์และหินน้ำมัน
          ในการนี้ นาย Eamon Ryan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และการสื่อสาร เปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการบริโภคเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการลดขยะและการใช้ทรัพยากร การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้มีความทนทานและสามารถซ่อมแซมได้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และเมื่อผลิตภัณฑ์สิ้นอายุการใช้งาน ชิ้นส่วนต่าง ๆ จะสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อไปได้  ทั้งนี้ ร่างกฎหมายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหมุนเวียนที่จะมีการเผยแพร่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน และทำให้ไอร์แลนด์สามารถบรรลุเป้าหมาย
ด้านสภาพภูมิอากาศ  นอกจากนี้ ร่างกฎหมายฉบับใหม่ได้ให้อำนาจแก่หน่วยงานท้องถิ่นสามารถจัดการกับการทิ้งขยะที่ผิดกฎหมาย สนับสนุนการป้องกันขยะอาหาร และสร้างแรงจูงใจในการใช้ทางเลือกที่ยั่งยืนแทนวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ได้ครั้งเดียว 

ข่าวประจำวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียบเรียงจาก https://www.gov.ie/en/press-release/65f5e-new-legislation-to-implement-a-circular-economy/
 

 

© 2017 Office of the Council of State.