BANNER

อาเซียนและเกาหลีใต้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ต่อไป


 ข่าวต่างประเทศ      05 Jul 2019

  


ภาพจาก: www.asean.org
         การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๒๓ (23rd Senior Officials Meeting) จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน อาเซียนและเกาหลีใต้ตกลงที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการที่จะทำให้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เข้มแข็งยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีของความสัมพันธ์
        ที่ประชุมได้แสดงความยินดีต่อความก้าวหน้าที่สำคัญอันเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างอาเซียนและเกาหลีใต้ในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงการดำเนินการตามการตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน – เกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการอาเซียน – เกาหลี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (ASEAN-ROK Plan of Action 2016-2020)  นอกจากนี้ อาเซียนแลเกาหลีใต้ตกลงที่จะส่งเสริมความร่วมมือในด้านที่มีความสนใจร่วมกันต่อไป เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางไซเบอร์ ความร่วมมือทางทะเล เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การศึกษา การจัดการภัยพิบัติ การเชื่อมต่อและลดช่องว่างการพัฒนา และที่ประชุมยังได้ตกลงที่จะพัฒนาแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ระยะ ๕ ปี หลังจากที่แผนปฏิบัติการฉบับเดิมจะสิ้นสุดลงในปีนี้
     ในการนี้ เจ้าหน้าที่อาวุโสได้ยืนยันความมุ่งมั่นของอาเซียนและเกาหลีใต้ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมถึงความพยายามที่จะทำให้ปริมาณการค้าของทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นเป็น ๒๐๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อันเป็นเป้าหมายที่ผู้นำอาเซียนและเกาหลีใต้ได้ตกลงร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗
        นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบถึงการเตรียมการอย่างต่อเนื่องของการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน – เกาหลีใต้ สมัยพิเศษ (ASEAN-ROK Commemorative Summit) ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีของความสัมพันธ์ โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะประสานการทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สำคัญจากการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงการออกแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมเพื่อเพิ่มแรงผลักดันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของความเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ต่อไป
          ด้านเกาหลีใต้แสดงความยินดีที่จะดำเนินการตามเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด - แปซิฟิก (An ASEAN Indo – Pacific Outlook) ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการมีส่วนร่วมและการขยายความร่วมมือของอาเซียนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และสำหรับอาเซียนได้กล่าวขอบคุณต่อการสนับสนุนของเกาหลีใต้ในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการดำเนินการตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southern Policy) ที่ริเริ่มโดยประธานาธิบดี มุน แจ อิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ประชุมยินดีที่จะดำเนินการตามแผนงานของเกาหลีใต้ในการเพิ่มเงินลงทุนเป็นสองเท่าในกองทุนความร่วมมืออาเซียน– เกาหลีใต้ (ASEAN-ROK Cooperation Fund) จากปัจจุบัน ๗ ล้านเหรียญสหรัฐเป็น ๑๔ ล้านเหรียญสหรัฐตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและโครงการต่าง ๆ
          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือในประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกที่มีความสนใจและความกังวลร่วมกัน เช่น ปัญหาทะเลจีนใต้และสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งอาเซียนกล่าวชื่นชมต่อความพยายามของเกาหลีใต้ในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือ และพัฒนาการเชิงบวกของปัญหาในคาบสมุทรเกาหลี โดยเฉพาะผลจากการประชุมครั้งล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานคิมจองอึนในการปลดกองกำลังในคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งทำให้ความตึงเครียดในพื้นที่ดังกล่าวลดลงและรักษากระบวนการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี

แปลและเรียบเรียงจาก 
https://asean.org/asean-rok-reaffirm-commitment-strengthen-strategic-partnership/

© 2017 Office of the Council of State.