BANNER

อาเซียนสหรัฐอเมริกายืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์


 ข่าวต่างประเทศ      29 Mar 2019

  


     อาเซียนและสหรัฐอเมริกาหารือถึงโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างการประชุมที่สำนักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตาเมื่อวานนี้
การประชุมครั้งที่ 10 ของคณะกรรมการความร่วมมือร่วมอาเซียน - สหรัฐอเมริการะบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน - สหรัฐอเมริกายังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องสู่ระดับยุทธศาสตร์ในปี ๒๕๕๘ มีการรับหน้าที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียน - สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ โดยทั้งนี้พวกเขาสังเกตเห็นความคืบหน้าในปีที่สามของการนำไปปฏิบัติโดยมีการดำเนินการทั้งหมด ๑๐๓ รูปแบบที่ได้นำมาบรรยายในครั้งนี้
     ทั้งสองฝ่ายระบุถึงความสำคัญของการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่และการกระชับความร่วมมือในด้านที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ร่วมกันเช่นความมั่นคงทางไซเบอร์ อาชญากรรมข้ามชาติ การเชื่อมต่อ เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔; การพัฒนา MSME การอำนวยความสะดวกทางการค้าโดยเฉพาะความก้าวหน้าของ ASEAN Single Window ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนรวมถึงโครงการริเริ่มผู้นำเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งนี้อาเซียนแสดงความขอบคุณสำหรับสหรัฐที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการสร้างประชาคมอาเซียนและความพยายามในการบูรณาการและมุ่งหวังที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาห้าปีใหม่สองรายการ ได้แก่ การเติบโตอย่างรวมในอาเซียนผ่านนวัตกรรมการค้าและ E-Commerce ความร่วมมือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพระดับภูมิภาคภายในชุมชนความมั่นคงทางการเมืองและสังคมวัฒนธรรม (PROSPECT) ที่ประชุมยังยินดีต่อความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและเทคโนโลยีจำนวน ๑๑๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์อินโด - แปซิฟิกของสหรัฐอเมริการวมถึงหุ้นส่วนของ US-ASEAN Smart Cities
นอกจากนี้ อาเซียนและสหรัฐอเมริกายังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อภูมิภาครวมถึงการพัฒนาในทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลีอีกด้วย
     อนึ่ง การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายเอกาพพัน พันธ์วงศ์ เอกอัครราชทูตปลัดสปป.ลาวประจำอาเซียน และนาย Jane Bocklage ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาประจำอาเซียน อีกทั้งยังมีการเข้าร่วมโดยผู้แทนถาวรของรัฐสมาชิกอาเซียนเช่นเดียวกับผู้แทนของสำนักเลขาธิการอาเซียนและภารกิจของสหรัฐฯต่ออาเซียนอีกด้วย
(เรียบเรียงจาก https://asean.org/asean-united-states-reiterate-commitment-strengthen-partnership/ ข่าวเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
 

© 2017 Office of the Council of State.