BANNER

เวียดนาม, ลาว, กัมพูชาเพิ่มความร่วมมือด้านยาเสพติด


 ข่าวต่างประเทศ      24 Dec 2018

  


เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงไตรภาคีและทวิภาคีครั้งที่ 17 จัดขึ้นที่นครเวียงจันทน์
การประชุมในครั้งนี้สร้างโอกาสที่ดีสำหรับทั้งสามประเทศในการทบทวนความร่วมมือในอดีตของพวกเขาและเรียนรู้จากประสบการณ์ในการใช้แถลงการณ์ร่วมกันด้านการป้องกันยาเสพติดสามฝ่ายที่นำมาใช้ในการประชุมครั้งก่อนรวมถึงการจัดทำแผนผังและแผนงานต่างๆในอนาคต ทั้งนี้ตามคำกล่าวของนาย Somvang Thammasith รัฐมนตรีช่วยว่าการรักษาความปลอดภัยสาธารณะประจำประเทศลาว ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานของลาวเพื่อดูแลการป้องกันปราบปรามและควบคุมยาเสพติด
นาย Le Quy Vuong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามกล่าวว่าสามประเทศเพื่อนบ้านมีการประชุมประจำปีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการร่วมกันแก้ไขประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก โดยเขาได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของกองกำลังป้องกันยาเสพติดของเวียดนามในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศคู่ค้ากัมพูชาและลาวในการปราบปรามอาชญากรรมโดยทั่วไปและเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อความสงบสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนและยั่งยืนของแต่ละประเทศ
ทั้งนี้การค้ายาเสพติดไม่เพียง แต่ส่งผลต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ดีและคุกคามเสถียรภาพของประเทศอีกด้วย ประเทศทั้งสามจึงได้ทำการตกลงกันที่จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันและแบ่งปันความรับผิดชอบเพื่อลดกรณีปัญหานี้ในแต่ละสังคม
ผู้เข้าร่วมประชุมต่างก็ตระหนักถึงความพยายามที่มีนัยสำคัญของเวียดนาม ลาวและกัมพูชาในการป้องกันการลักลอบค้ายาเสพติดที่ประตูชายแดนและเน้นความสำคัญของการแบ่งปันข้อมูลและการดำเนินการสืบสวนการค้ายาเสพติดข้ามแดนที่ผิดกฎหมาย
ในการนี้ ทั้งสามประเทศตกลงที่จะมุ่งเน้นที่ความพยายามในการตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนและอาเซียนในช่วงหลัง พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป้าหมายในการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาคมอาเซียนต่อยาเสพติดชนิดผิดกฎหมาย ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ พวกเขาแนะนำให้มีการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนอย่างแข็งขันภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พ.ศ. ๒๕๓๖ (the framework of the 1993 Memorandum of Understanding on Drug Control in the Greater Mekong Sub-Region) เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการย่อยที่ 10 (SAP 10) เรื่องการป้องกันยาเสพติด ในการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรในกรุงพนมเปญในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อนึ่ง ผู้แทนได้เสนอแนะการให้ความสำคัญกับการดำเนินการมาตรการต่อต้านการค้ายาเสพติดข้ามพรมแดนและเพิ่มการประสานงานในสาขาต่างๆในขณะที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยาเสพติดข้ามชาติและการปรับปรุงกองทุนของหน่วยงานเฉพาะด้าน
พวกเขาเห็นพ้องกันที่จะปลุกจิตสำนึกของคนในสามประเทศเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาเสพติดและมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่ชายแดนปลอดยาเสพติดและเขตแดนของสันติภาพและมิตรภาพ

เรียบเรียงจาก https://en.vietnamplus.vn/vietnam-laos-cambodia-boost-antidrug-cooperation /143112.vnp
 

© 2017 Office of the Council of State.