BANNER

อาเซียนลงนามความตกลงการค้าเสรีกับฮ่องกง


 ข่าวต่างประเทศ      02 Nov 2017

  

ภาพจาก http://www.nationmultimedia.com

              
                              เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ และพันธมิตรสำคัญของอาเซียน ประกอบไปด้วยผู้นำทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ได้เดินทางมายังสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี อาเซียน ในโอกาสดังกล่าวรัฐมนตรีด้านการค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้ลงนามในสองความตกลงการค้าเสรี (ASEAN-Hong Kong Free Trad Agreement: AHKFTA) และข้อตกลงด้านการลงทุน อันเป็นสัญญานความผูกพันเสรีทางการค้าระหว่างกัน
                              โดยความตกลงดังกล่าวนี้จะทำให้ทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนและฮ่องกง สามารถเข้าสู่ตลาดของอีกผ่ายหนึ่งได้ดียิ่งขึ้น ตลอดทั้งเป็นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจและปรับปรุงการไหลเวียนทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น
                              นาย Edward Yau เลขานุการกระทรวงพาณิชย์และการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งฮ่องกง กล่าวว่า “การเผชิญหน้ากับแนวความคิดผู้สนับสนุนการคุ้มครองทางการค้า (protectionist sentiments) ในส่วนต่าง ๆ ทั่วโลกนั้น สองความตกลงนี้จะเป็นสิ่งที่เน้นย้ำและเป็นมติอันแจ้งชัดของเราทั้งปวงถึงการค้าที่เสรีและมีความเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น”
                              ด้านนาย Ramon Lopez เลขานุการการค้าและอุตสาหกรรมแห่งฟิลิปปินส์ กล่าวว่า “ด้วยการลงนามนี้ เราได้แสดงให้โลกเห็นถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนและฮ่องกงที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาแบบเปิด (outward-oriented drive) และความมุ่งมั่นต่อการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจของเราออกไปสู่โลก” ความร่วมมือนี้จะนำมาซึ่งโอกาสทางอาชีพที่มากขึ้นสำหรับประชาชนและธุรกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจหรือบริษัทขนาดเล็ก (small firms)  
                              ในการนี้ ฮ่องกงได้สนับสนุนงบประมาณ ๒๕ ล้าน ดอลลาร์ฮ่องกง (๔.๔ ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์) ครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ต่อโครงการด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางเทคนิคภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
                              โดยการเจรจาเรื่องดังกล่าวนี้เริ่มขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๗ และรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นว่าข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
                              ทั้งนี้ ฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ฮ่องกงดำเนินการจัดการเศรษฐกิจของตนเองและมีอิสระด้านความสัมพันธ์ทางการค้าแยกออกจากแผ่นดินใหญ่ โดยเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่สุดเป็นอันดับที่ ๖ ของอาเซียนในปีที่ผ่าน ขณะที่อาเซียนเองก็เป็นพันธมิตรด้านการค้าสินค้าและผลิตภัณฑ์รายใหญ่สุดอันดับที่ ๒ ของฮ่องกง เช่นกัน
                              ในปีที่ผ่าน การค้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของอาเซียนกับฮ่องกงมีมูลค่าการเจริญเติบโตที่ ๙๓.๓ พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ สูงขึ้นเป็นร้อยละ ๑.๓ จากปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลรวมการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติไหลเวียนจากฮ่องกงสู่อาเซียนพุ่งขึ้นร้อยละ ๑๔๑ จากปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปที่ ๙.๙ พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปีที่ผ่านมา
                              รัฐมนตรีอาเซียนกล่าวในการแถลงการณ์ร่วมว่า “ด้วยการผสานรวมกันอย่างลึกซึ้งและการเปิดกว้างอย่างเสรีจะสร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุนที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทั้งสองฝ่าย ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค” อีกด้วย
                              นอกจากนี้ รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอาเซียนยังได้อาศัยโอกาสนี้ เป็นการพบปะเพื่อหารือถึงความก้าวหน้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นภาพรวมตลาดในระดับภูมิภาคในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วย
                
 
 
                              แปลและเรียบเรียงจาก :      https://www.bangkokpost.com/news/asean/1359255/asean-signs-free-trade-agreement-with-hong-kong
                                                                                                          http://www.straitstimes.com/singapore/asean-marks-50-years-inks-trade-deals-with- hk

© 2017 Office of the Council of State.