BANNER

ธนาคารกลางสิงคโปร์ชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบเหรียญดิจิทัลในสิงคโปร์และให้คำแนะนำด้านความเสี่ยงในการลงทุน ICO


 ข่าวต่างประเทศ      17 Aug 2017

  ภาพจาก businesstimes.com.sg
 
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ภายหลังจากที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกรายงานเกี่ยวกับเรื่องเหรียญดิจิทัล (digital token) ธนาคารกลางสิงคโปร์ก็ได้ชี้แจงข้อบังคับเกี่ยวกับการลงทุนหรือการออกเหรียญดิจิทัลในสิงคโปร์ รวมทั้งได้ออกแถลงการณ์ร่วมกับกรมกิจการพาณิชย์เกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุน ICO (Initial coin offerings)[๑] ซึ่งสิงคโปร์เป็นดินแดนที่ได้รับความนิยมในการระดมทุนแบบ ICO เป็นอย่างมาก เพราะมีสถานะเป็นศูนย์กลางฟินเทคแห่งเอเชีย

ธนาคารกลางสิงคโปร์ได้ระบุถึงความเสี่ยงหลัก ๆ ของนักลงทุนในการระดมทุนแบบ ICO ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการต่างชาติและผู้ประกอบการออนไลน์ ผู้ขายที่ไม่มีประวัติการประกอบการ (track record) การเงินขาดสภาพคล่องในตลาดรอง การเก็งกำไรในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง การลงทุนที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง การฟอกเงิน และการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย แถลงการณ์ร่วมได้ชี้แนะให้นักลงทุนเข้าทำธุรกิจกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารกลางสิงคโปร์ เพื่อที่จะได้ประโยชน์จากการคุ้มครองทางกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางสิงคโปร์

ธนาคารกลางไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้องกำกับดูแลเงินเสมือน (Virtual Currency) เนื่องจากเหรียญดิจิทัลมีวิวัฒนาการมากกว่าการเป็นเพียงเงินเสมือนเท่านั้น แต่ธนาคารกลางจะกำกับดูแลเหรียญดิจิทัลซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (หมวดที่ ๒๘๙) (Securities and Futures Act : SFA (Cap. 289)) รวมถึงเหรียญที่แสดงถึงกรรมสิทธิหรือสิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกัน และเหรียญซึ่งแสดงถึงหนี้ที่ค้างชำระของผู้ออกเหรียญ โดยเหรียญเหล่านี้ถือว่าเป็นหุ้นกู้ภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว

ในกรณีที่เหรียญดิจิทัลอยู่ในขอบเขตของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ออกเหรียญจะต้องยื่นหนังสือและจดทะเบียนต่อธนาคารกลางสิงคโปร์ก่อนนำเหรียญออกขาย เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น ผู้ออกเหรียญหรือพ่อค้าคนกลางจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขอใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น เช่นกัน และแพลตฟอร์มการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ของเหรียญเหล่านี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลางสิงคโปร์ในฐานะที่เป็นผู้แลกเปลี่ยนหรือผู้ควบคุมตลาดภายใต้พระราชบัญญัติหลักดังกล่าว

ธนาคารกลางสิงคโปร์กำลังประเมินวิธีการกำกับดูแลความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับเหรียญดิจิทัลซึ่งเป็นมากกว่าเงินเสมือน ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะเป็นการวางแนวทางให้กับประเด็นทางกฎหมายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสิงคโปร์ในฐานะที่เป็นเขตเศรษฐกิจในการซื้อขายเหรียญดิจิทัล

แปลและเรียบเรียงจาก https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4838bdca-94c7-4edc-8829-c28370d3e11b
 

[๑] คือการระดมทุนด้วยการขายเงินดิจิทัล

© 2017 Office of the Council of State.