BANNER

แกรบประกาศลงทุนเพิ่ม ๓๕๐ ล้านบาทในประเทศสิงคโปร์


 ข่าวต่างประเทศ      16 Mar 2017

  


บริษัท Grab ผู้ให้บริการเรียกรถยนต์ส่วนบุคคลรายใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนประกาศลงทุนเพิ่ม ๓๕๐ ล้านบาท ในกิจการของบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์โดยกล่าวว่าการลงทุนในครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมรับกฎหมายใหม่ว่าด้วยการให้บริการรถสาธารณะ

ในแถลงการณ์ของบริษัทได้กล่าวถึงกฎหมายใหม่ของประเทศสิงคโปร์ที่บังคับให้ผู้ขับรถยนต์บริการส่วนบุคคลต้องสอบเพื่อขอรับใบขับขี่รถยนต์รับจ้างส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกสิงคโปร์ ซึ่งการลงทุนรอบใหม่นี้ บริษัทจะให้เงินสนับสนุนผู้ขับรถยนต์กับบริษัทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปสอบใบขับขี่รถยนต์รับจ้างส่วนบุคคลโดยจะให้เงินสนับสนุนทั้งผู้ขับปัจจุบันและผู้ขับรายใหม่  นอกจากนี้ บริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้าบัญชี MediSave[1] ของคนขับ และนำเงินดังกล่าวไปพัฒนาเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้นและสุดท้ายจะพัฒนาบริการให้ได้ตามมาตรฐานตามที่กฎหมายจราจรทางบกใหม่กำหนด

รูปแบบใหม่ ๓ รูปแบบนั้นแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้แก่ โดยแกรบได้เริ่มทดลองให้บริการ
(1)    GrabShare ซึ่งเป็นบริการประเภท Car Pooling โดยอาศัยข้อมูลจากคนขับว่าจะไปจุดหมายที่ใดและบริษัทฯจะจับคู่กับคนนั่งที่ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการให้บริการดังกล่าวจะช่วยให้ลดปัญหาการจราจรได้
(2)    GrabShuttle บริการรถประจำทางซึ่ง Grab ได้ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์ในการให้บริการ โดยผู้ใช้สามารถใช้แอป Grab เพื่อจองที่นั่งล่วงหน้าได้
(3)    GrabCoach บริการเรียกรถยนต์ขนาดใหญ่เพื่อเดินทางเป็นกลุ่ม

บริษัทฯ ได้ปิดท้ายในแถลงการณ์ว่าบริษัทเชื่อว่าการให้ความสำคัญในการช่วยเหลือให้มีรายได้ที่ยั่งยืนและสบายใจจากการได้รับการดูแลด้านสุขภาพจะทำให้การขับรถเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนพัฒนาทั้งสองอย่างนี้ทำให้บริษัทและคนขับเติบโตอย่างยั้งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม สิงคโปร์เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการบริหารงานที่เป็นมิตรต่อธุรกิจมากที่สุดดังจะเห็นได้จากการที่ Grab ซึ่งเป็นบริษัทที่ริเริ่มในประเทศมาเลเซียแต่เลือกที่จะจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้  สิงคโปร์มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศโดย GovTech (Government Technology Agency of Singapore) ขึ้นเพื่อริเริ่มโครงการต่าง ๆ รวมถึงหาพันธมิตรในการนำเทคโนโลยีของบริษัทมาพัฒนาเพื่อใช้เป็นการสาธารณะ โครงการสำคัญเช่น Singapore Personal Access (SingPass) บริการยืนยันตัวบุคคลออนไลน์ที่เชื่อมกับบริการต่าง ๆ เช่น จ่ายภาษีออนไลน์
 
ที่มาของข่าว http://sbr.com.sg/transport-logistics/news/grab-announces-10m-investment-grabcar-service-in-singapore
 
[1] กองทุนประกันสุขภาพของประเทศสิงคโปร์ซึ่งกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างต้องสบทบร่วมกันจ่ายเงินเข้ากองทุน Central Provident Fund

© 2017 Office of the Council of State.