BANNER

ยูเครนเสนอร่างกฎหมายอนุญาตให้นักรบชาวต่างชาติได้รับสัญชาติยูเครนและไม่ต้องสละสัญชาติเดิม


 ข่าวต่างประเทศ      02 Feb 2024

  


                    ประธานาธิบดี Volodymyr Zelenskiy เฉลิมฉลองวันแห่งความเป็นเอกภาพของยูเครนที่กำหนดให้เป็นวันหยุดประจำชาติในยูเครนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ด้วยการเสนอร่างกฎหมายต่อสภาแห่งชาติที่อนุญาตให้นักรบชาวต่างชาติที่เข้ามาช่วยรบกับรัสเซียได้รับสัญชาติยูเครนและถือสัญชาติได้หลายสัญชาติ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้ที่มีเชื้อสายยูเครนหรือผู้ที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวยูเครน แต่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นสามารถถือสองสัญชาติได้ โดยไม่ต้องสละสัญชาติอื่นยกเว้นสัญชาติรัสเซีย ซึ่งประธานาธิบดี Zelenskiy กล่าวในคำปราศรัยเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ว่า กฎหมายดังกล่าวจะไม่นำไปใช้กับพลเมืองของประเทศรัสเซียซึ่งถือเป็นผู้รุกราน โดยปัจจุบันกฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางยูเครนถือสองสัญชาติหรือหลายสัญชาติ
                    ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าเมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ประธานาธิบดี Vladimir Putin แห่งรัสเซียได้ลงนามในกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระคล้ายกัน ซึ่งเปิดโอกาสให้นักรบต่างชาติมีโอกาสได้รับสัญชาติรัสเซีย
                    อย่างไรก็ตาม แนวคิดในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันแห่งความเป็นเอกภาพของยูเครนปรากฏขึ้นเมื่อเกือบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาขณะที่ประเทศยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต โดยในวันที่ ๒๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ชาวยูเครนหลายแสนคนได้รวมตัวกันเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เชื่อมโยงกรุงเคียฟ Kyiv ซึ่งเป็นเมืองหลวงกับเมืองใกล้เคียงอื่น ๆ อีกหลายแห่ง เพื่อแสดงถึงความสามัคคีและชาตินิยม
                    นอกจากนี้ ประธานาธิบดี Zelenskiy ยังได้ลงนามในโครงการรักษาเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวยูเครน (To preserve the ethnic identity of Ukrainians) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องกลุ่มชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาค Krasnodar Belgorod Bryansk Voronezh Kursk และ Rostov ของรัสเซีย

ข่าวประจำวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
แปลและเรียบเรียงจาก https://www.rferl.org/a/ukraine-foreign-fighters-citizenship-zelensky/32786522.html
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.