BANNER

โปแลนด์บังคับใช้กฎหมายอิทธิพลของรัสเซีย (Kremlin influence law) ที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติม


 ข่าวต่างประเทศ      31 Aug 2023

  


นายอันเดร เซย์ ดูด้า ประธานาธิบดีโปแลนด์ ได้ลงนามในร่างกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อการสอบสวนการมีอิทธิพลของรัสเซียในการเมืองของโปแลนด์ซึ่งนักวิจารณ์กล่าวว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญและอาจถูกใช้เพื่อข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง

กฎหมายดังกล่าวถูกสนับสนุนจากพรรคกฎหมายและความยุติธรรม (PiS) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวา ซึ่งกฎหมายที่ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้รับการอนุมัติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยรัฐสภาของโปแลนด์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากที่คะแนน ๒๓๕ ต่อ ๒๑๔ เสียง

กฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเก้ารายโดยรัฐสภา ซึ่งทางพรรค PiS ที่มีเสียงข้างมาก ซึ่งตามกฎหมายนั้นสามารถเข้าถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนของรัฐบาล และเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบการแทรกแซงทางการเมืองของรัสเซียในโปแลนด์ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ถึง ๒๐๒๒

อย่างไรก็ตาม ชาวโปแลนด์ที่ไม่เห็นด้วยได้วิจารณ์ว่ากฎหมายดังกล่าวมีการบังคับใช้โดยมีเป้าหมายไปที่ โดนัลด์ ทัสก์ อดีตนายกรัฐมนตรีที่เคยดำรงตำแหน่งในช่วง ปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ถึง ๒๐๑๔ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปลายปีนี้ ซึ่งทัสก์ถือเป็นผู้นำของพรรค Civic Coalition ในการเลือกตั้งดังกล่าว

เมื่อได้รับแรงกดดันจากนานาชาติในเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๒๓ ดูด้า ประธานาธิบดีโปแลนด์ ได้เสนอ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายด้าน เพื่อยกเลิกบทกฎหมายที่มีข้อโต้เถียงกันมากที่สุด รวมถึงยกเลิกกการลงโทษแก่ประชาชนที่ถูกตรวจพบโดยคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ (ad hoc) ว่ากระทำการภายใต้อิทธิพลของรัสเซีย

แต่คณะกรรมาธิการดังกล่าวยังคงสามารถเสนอข้อคิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลในการดำรงตำแหน่งสาธารณะ และนักวิจารณ์กล่าวว่ากฎหมายที่ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้ยังสามารถถูกใช้เพื่อทำให้นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเสื่อมเสียชื่อเสียงได้

ผู้สนับสนุนรัฐบาลกล่าวว่าคณะกรรมาธิการจำเป็นต้องพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เช่น ข้อตกลงเรื่องก๊าซกับรัสเซียที่ได้มีการลงนามในขณะที่ทัสก์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ในขณะนั้น

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการลงนามก่อนที่รัสเซียจะผนวกไครเมียเข้าอย่างผิดกฎหมายในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ และโปแลนด์ภายใต้รัฐบาล PiS ในปัจจุบันยังคงซื้อก๊าซจากรัสเซียจนถึงปี ค.ศ. ๒๐๒๓ นี้

ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๒๐๒๓ ทางคณะกรรมาธิการยุโรปประกาศว่ากำลังเริ่มต้นกระบวนการละเมิดกฎหมาย (infringement) ต่อโปแลนด์เกี่ยวกับกฎหมายอิทธิพลของรัสเซีย (Kremlin influence law)

ข่าวประจำวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียบเรียงจาก https://www.politico.eu/article/poland-president-andrzej-duda-law-adoption-russia-influence/?fbclid=IwAR1-5k65yF3KqMgt-wTQtcmiGnH9Kr8uP7i1nknnlp8K2KNHv_oCmjn2u7c

*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
 
 

© 2017 Office of the Council of State.