BANNER

บาหลีออกกฎหมายเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าเกาะ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป เพื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง


 ข่าวต่างประเทศ      31 Oct 2023

  


                    ทางการบาหลีประกาศเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าเกาะ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยแผนนี้เป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวของทางการท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์การนักท่องเที่ยวบนเกาะที่กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่
                    Tjokorda Bagus Pemayun หัวหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวเกาะบาหลี เปิดเผยเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปเกาะบาหลี ต้องจ่ายภาษีนักท่องเที่ยว หรือค่าธรรมเนียมเดินทางขาเข้าที่ ๑๕๐,๐๐๐ รูเปียห์อินโดนีเซีย หรือ ๑๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ ๓๔๕ บาท) ต่อคน ต่อการเดินทางเข้าไปยังเกาะบาหลีหนึ่งครั้ง และจะต้องชำระเงินก่อนหรือชำระเมื่อเดินทางมาถึงสนามบิน โดยรายละเอียดต่าง ๆ ในส่วนที่เหลือยังคงอยู่ระหว่างการหารือ ซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน อนุรักษ์แนวปะการัง ป่าชายเลน และโครงการที่ยั่งยืนอื่น ๆ
                    ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองเกิดขึ้นจากหลังรัฐบาลอินโดนีเซียประกาศผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มโควิด ๑๙ ทำให้ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวที่เกาะบาหลีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลีย อินเดีย และรัสเซีย โดยระหว่างเดือนมกราคมถึงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา บาหลีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทั้งหมด ๔,๒๕๐,๐๐๐ คน ทำให้ขณะนี้บาหลีกำลังประสบกับปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองและปัญหาอื่น ๆ  อีกมากมาย
                    ขณะนี้ทางการท้องถิ่นได้ออกนโยบายใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสม เช่น เนรเทศนักท่องเที่ยวเปลือยกายในที่สาธารณะ อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่มีใบขับขี่จากทางการเท่านั้นที่สามารถเช่าขี่สกูตเตอร์ได้ และลงโทษผู้ที่เข้าพักในที่พักที่ไม่ได้ลงทะเบียน ตลอดจนการห้ามเดินป่าและเยี่ยมชมภูเขาไฟ ซึ่งจากสถิติใบปีนี้จนถึงวันที่ ๙ มิถุนายนที่ผ่านมา บาหลีเนรเทศชาวต่างชาติที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมออกไปแล้วรวมทั้งสิ้นอย่างน้อย ๑๓๖ คน
                    อย่างไรก็ตาม นโยบายต่าง ๆ ของทางการท้องถิ่นก็ยังไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะจัดการกับปัญหานักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นได้ ทำให้ผู้ว่าการบาหลีต้องขอฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายเก็บค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าบาหลี ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป
                    อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายยังคงกังวลว่าการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว อาจกระทบต่อจำนวนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาและหันไปท่องเที่ยวประเทศอื่นแทน เพราะในประเทศอื่น เช่น ฝรั่งเศสก็ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวดังกล่าวแต่อย่างใด

ข่าวประจำวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
แปลและเรียบเรียงจากhttps://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/204730
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-24/bali-will-start-charging-foreign-tourists-10-to-enter-next-year
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
 

© 2017 Office of the Council of State.