BANNER

พลเมืองอินเดียยื่นขอสละสัญชาติสูงที่สุดในรอบกว่า ๑๐ ปี เนื่องจากกฎหมายอินเดียไม่อนุญาตให้พลเมืองถือสองสัญชาติและพลเมืองจำนวนมากต้องการย้ายถิ่นฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


 ข่าวต่างประเทศ      31 Aug 2023

  


                    กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียเปิดเผยข้อมูลการสละสัญชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของพลเมืองอินเดีย โดยพบว่าเมื่อปีที่แล้ว มีพลเมืองอินเดียยื่นขอสละสัญชาติมากกว่า ๒๒๔,๐๐๐ คน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบกว่า ๑๐ ปี หรือคิดเฉลี่ยในแต่ละวันมีชาวอินเดียได้สละสัญชาติของตัวเองอยู่ที่ประมาณ ๖๑๘ คนต่อวัน
                    โดยพบว่ามีประเทศต่าง ๆ มากมายที่มอบสัญชาติให้กับชาวอินเดียที่ได้สละสัญชาติของตนไปแล้ว โดยข้อมูลจากรัฐบาลอินเดีย ระบุว่า ช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๙-๒๐๒๑ มี ๑๓๕ ประเทศที่ให้สัญชาติแก่คนอินเดีย ในจำนวนนี้รวมถึง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดาและออสเตรเลีย รวมถึงสิงคโปร์และญี่ปุ่น โดยสิงคโปร์ถือเป็นจุดหมายยอดนิยมของชาวอินเดียและมีชาวอินเดียที่ได้รับหนังสือเดินทางสิงคโปร์ไปแล้วราว ๗,๐๐๐ คนในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนประเทศในแถบตะวันออกกลางก็มีซาอุดีอาระเบียและอิหร่านที่ให้สัญชาติกับชาวอินเดียด้วย
                    ทั้งนี้ Amit Dasgupta อดีตกงสุลใหญ่ของอินเดีย ประจำนคร Sydney ระบุว่า กฎหมายของอินเดียไม่อนุญาตให้พลเมืองถือสองสัญชาติและการถือสัญชาติอื่นก็จะมีผลให้สัญชาติอินเดียถูกยกเลิกไป
                    สาเหตุที่ชาวอินเดียยอมสละสัญชาติของตนเองมาจากหลายปัจจัย ประการแรกเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ เพราะทุกคนต้องการชีวิตที่ดีขึ้นและความหวังเดียวในการที่จะได้รับชีวิตที่ดีขึ้นก็คือต้องไปประเทศอื่น นั่นจึงทำให้ชาวอินเดียจำนวนมากต้องตัดสินใจอพยพย้ายถิ่นฐาน
                    ประการต่อมาเนื่องจากนักศึกษาอินเดียจำนวนมากที่ไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่างประเทศมักมีการลงหลักปักฐานที่นั่น เพราะประเทศที่พวกเขาไปศึกษาต่อมีงานที่ดีรองรับและให้ค่าตอบแทนที่สูง และหากพวกเขาเดินทางกลับมายังประเทศอินเดียก็จะหางานทำได้ยาก จากสถิติจึงพบว่านักศึกษามากกว่าร้อยละ ๙๐ ที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศไม่ต้องการกลับมาที่ประเทศอินเดีย
                    นอกจากนี้ยังมีปัจจัยในด้านของความปลอดภัยของผู้หญิงและเด็ก ปัจจัยด้านวิถีชีวิต เช่น สภาพภูมิอากาศและมลพิษ ความมั่นคงทางด้านการเงิน ความต้องการด้านสาธารณสุขและโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กและเพื่อหลบหนีจากการปกครองของรัฐบาลที่กดขี่ประชาชน
                    ประการต่อมาเป็นเรื่องของหนังสือเดินทางหรือ Passport ของประเทศอินเดียค่อนข้างทรงอิทธิพลน้อยเมื่อเทียบกับหลายประเทศ นั่นทำให้ชาวอินเดียสามารถเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้เพียง ๕๗ ประเทศ จึงทำให้ผู้คนเลือกที่จะอพยพไปยังประเทศที่มี Passport ที่ทรงอิทธิพลมากกว่าซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างสะดวกมากขึ้นข่าวประจำวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
แปลและเรียบเรียงจาก https://www.hindustantimes.com/analysis/why-more-indians-giving-up-citizenship-analysis-explained-101692174224943.html
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/203650
*บทความในเว็บไซต์เป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเว็บไซต์ LawforASEAN / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 

© 2017 Office of the Council of State.